Od stycznia 2011 roku Fundacja Project HOPE przy współpracy z Kliniką Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie organizuje „Program poprawy wczesnego wykrywania i diagnozowania nowotworów u dzieci w pięciu województwach Polski” oraz koordynuje bezpłatne szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek POZ. W ramach programu  przeszkolono 1262 pracowników podstawowej opieki medycznej, w tym lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy rodzinnych, pediatrów, pielęgniarki środowiskowe, rodzinne i położne oraz pielęgniarki środowiska wychowania i nauczania szkolnego.

Efektem tych programu jest nie tylko poszerzenie wiedzy osób biorących udział w szkoleniach, ale także podręcznik pod red. prof. Walentyny Balwierz, zawierający materiały edukacyjne oraz rekomendacje dla lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej odnośnie wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych u dzieci. Publikacja dotyczy szczegółowego postępowania w przypadku stwierdzenia objawów mogących sugerować obecność choroby nowotworowej u dzieci i młodzieży.

Premium Coallagen 5000

W pracach nad publikacją udział wzięli eksperci z pięciu wojewódzkich Klinik Onkologii i Hematologii Dziecięcej oraz konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej. Pracom zespołu ekspertów przewodniczyła prof. Walentyna Balwierz, kierownik Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Krakowie. Publikacja została pozytywnie zaakceptowana przez konsultantów krajowych w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej,  medycyny rodzinnej oraz pielęgniarstwa rodzinnego. 

W Polsce mniej niż 10% dzieci ma rozpoznany nowotwór w I lub II stopniu zaawansowania, podczas gdy w Europie Zachodniej ponad 25% guzów rozpoznaje się w niezaawansowanej postaci. Eksperci są zgodni – koniecznie trzeba usprawnić system wczesnego wykrywania chorób nowotworowych. Aby tego dokonać niezbędne jest zwiększenie zaangażowania lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej. 

Tabletki na porost włosów ranking

W tym celu Fundacja Project HOPE wraz z uznanymi ekspertami z zakresu onkologii i hematologii dziecięcej opracowała merytoryczną treść bezpłatnych szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek POZ w ramach „Programu poprawy wczesnego wykrywania i diagnozowania nowotworów u dzieci w pięciu województwach Polski”. Program finansowany jest z grantu Fundacji Bristol-Myers Squibb, w ramach inicjatywy Bridging Cancer Care™. Organizatorami szkoleń były Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu i Warszawie.

_________________________________________________

– Od wielu lat onkolodzy dziecięcy w Polsce leczą dzieci z nowotworami identycznymi metodami, jak w rozwiniętych krajach świata i z podobnymi efektami – obecnie możemy wyleczyć prawie 80% dzieci z rozpoznaniem nowotworu złośliwego, a w przypadku niektórych typów nowotworów – nawet powyżej 90% – mówi prof. Jerzy Kowalczyk, konsultant krajowy w dziedzinie hematologii i onkologii dziecięcej. – Oprócz coraz doskonalszych metod diagnozowania oraz skuteczniejszych metod leczenia dopasowywanych do konkretnego nowotworu i konkretnego pacjenta ważnym elementem składającym się na ostateczny sukces jest odpowiednio wczesne rozpoczęcie leczenia, gdy komórek nowotworowych w organizmie jest jeszcze względnie mało. Wczesne rozpoznanie tych chorób jest uzależnione od umiejętności dostrzegania i analizowania przez lekarzy POZ pewnych początkowych objawów mogących sugerować chorobę nowotworową. Szkolenia organizowane przez Project HOPE oraz przygotowana publikacja mają pomóc w osiągnięciu tego celu. 

_________________________________________________

O programie poprawy wczesnego wykrywania i diagnozowania nowotworów u dzieci w pięciu województwach Polski

Tabletki na powiększenie biustu ranking

Program opracowany został w odpowiedzi na potrzeby usprawnienia wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych wieku dziecięcego. Zostali nim objęci lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej z pięciu polskich województw (lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, warmińsko

-mazurskiego oraz wielkopolskiego). Program opracowany został przez Fundację Project HOPE Polska oraz Klinikę Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Dwuletni grant na realizację projektu przyznała Fundacja Bristol-Myers Squibb, w ramach programu Bridging Cancer Care™.