Wykładowcy

 

W skład wojewódzkich Zespołów Trenerów wchodzą eksperci z Pediatrycznych Ośrodków Onkologii i Hematologii w Polsce (tj. ośrodki z Lublina, Olsztyna, Krakowa, Poznania i Warszawy), w tym m.in.:


  • szef zespołu (ordynator, kierownik lub z-ca kierownika kliniki itp.)

  • 2 lekarzy onkologów dziecięcych

  • 2 pielęgniarki pracujące na oddziale onkologicznym

  • opcjonalnie Wojewódzki Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

  • opcjonalnie specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej

Organizatorzy


Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie   Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie   Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  Project Hope Polska  Klinika Onkologii, Hematologii    i Transplantologii Pediatrycznej  Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali

Patroni medialni


Rynek Zdrowia  Medycyna Praktyczna Termedia  Służba Zdrowia