Warunki


 • Udział w szkoleniu jest nieodpłatny

 • W jednodniowym szkoleniu może uczestniczyć równa liczba lekarzy, jak i pielęgniarek. O zakwalifikowaniu na dany termin szkolenia decydować będzie kolejność zgłoszeń

 • Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres Organizatora w danym województwie pocztą tradycyjną, elektroniczną, bądź faksem w nieprzekraczalnym terminie do 2 tygodni przed datą szkolenia
 • Udział we wszystkich sesjach szkoleniowych uprawnia do uzyskania 6 punktów edukacyjnych potwierdzonych certyfikatem

 • Warunkiem otrzymania certyfikatu imiennego jest przesłanie formularza zgłoszeniowego do uczestnictwa w szkoleniu 2 tygodnie przed szkoleniem na adres Organizatora w danym województwie

 • Każdy uczestnik otrzyma pakiet materiałów szkoleniowych (skrypty i pomoce naukowe do sesji szkoleniowych) oraz materiały edukacyjne (ulotki edukacyjne do wykorzystania w POZ)

 • Podczas szkolenia organizatorzy zapewniają ciepły poczęstunek w ramach dwóch przerw kawowych oraz przerwy obiadowej

Organizatorzy


Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie  Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  Project Hope Polska  Klinika Onkologii, Hematologii  i Transplantologii Pediatrycznej  Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali

Patroni medialni


Rynek Zdrowia  Medycyna Praktyczna Termedia  Służba Zdrowia