Rada programu

 

Członkami eksperckiej Rady Doradców Programu (Senior Technical Advisory Group), SenTAG są Konsultanci Krajowi oraz Wojewódzcy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, pediatrii, medycyny rodzinnej i pielęgniarstwa rodzinnego z województw objętych programem oraz Konsultant ds. onkologii dziecięcej i hematologii z Children’s Hospital of Philadelphia, CHOP w USA. 

 

Członkowie Rady Doradców Programu SenTAG zostali powołani w celu zapewnienia wysokiej jakości programu oraz pomocy eksperckiej podczas trwania programu. Główny zadaniem Rady Programu było zweryfikowanie założeń programu, przegląd i weryfikacja programów nauczania, opracowanie kryteriów doboru i selekcji uczestników szkoleń, zweryfikowanie planu monitorowania postępów prac i oceny rezultatów programu oraz ustalenie planu działania i harmonogramu programu.

Organizatorzy


Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie   Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie   Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  Project Hope Polska  Klinika Onkologii, Hematologii    i Transplantologii Pediatrycznej  Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali

Patroni medialni


Rynek Zdrowia  Medycyna Praktyczna Termedia  Służba Zdrowia