Partnerzy

 

Fundacja Project HOPE jest odpowiedzialna za opracowanie i wdrożenie dwuletniego ‘Programu poprawy wczesnego wykrywania i diagnozowania nowotworów u dzieci w Polsce’.


Merytoryczna część programu została opracowana przez ekspertów z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, przy wiodącej roli Pani Profesor Walentyny Balwierz, Kierownik Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej, USD Collegium Medicum UJ.


Program jest konsultowany z ekspertami z Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej przy Szpitalu Dziecięcym w Filadelfii (Children’s Hospital of Philadelphia, CHOP) z USA.


Organizatorami szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w województwach objętych programem są:

  • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej
  • Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie, Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej
  • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, Oddział Kliniczny Onkologii i Hematologii Dziecięcej
  • Szpital Kliniczny UM w Poznaniu, Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej
  • Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, Klinika Onkologii w IPCZD


Kliniki będą pełniły również rolę modelowych ośrodków edukacyjnych, udzielających ciągłego wsparcia i kształcących pracowników podstawowej opieki zdrowotnej.


Środki na realizację programu pochodzą z grantu Fundacji Bristol Myers Squibb.

Organizatorzy


Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie   Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie   Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  Project Hope Polska  Klinika Onkologii, Hematologii    i Transplantologii Pediatrycznej  Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali

Patroni medialni


Rynek Zdrowia  Medycyna Praktyczna Termedia  Służba Zdrowia