Opis problemu

 

Ogólne tendencje nowotworów u dzieci w Polsce są podobne do trendów w Europie Środkowo-Wschodniej. Szacuje się, że każdego roku w Polsce u około 1.100-1.300 dzieci do 18. roku życia wykrywany jest nowotwór (1), przy czym w niektórych regionach współczynniki umieralności wynoszą 5,4 na 100.000 mieszkańców (1). Wyższe współczynniki umieralności pośród dzieci w Polsce spowodowane są głównie wykrywaniem nowotworów u dzieci w późnych stopniach zaawansowania klinicznego (III i IV), kiedy wyniki są mniej obiecujące. Według Krajowego Rejestru Nowotworów Wieku Dziecięcego w Polsce, poniżej 10% dzieci jest zdiagnozowanych w stopniu rozwoju nowotworu I lub II w porównaniu do 25% w Europie Zachodniej (2).

 

Nowotwory u dzieci są poważnym, ale możliwym do wyleczenia problemem zdrowotnym. Badania medyczne potwierdziły, że wyleczenie nowotworów u dzieci w dużym stopniu zależy od stopnia zaawansowania choroby w chwili diagnozy. W przypadku większości rodzajów nowotworów u dzieci, dziecko z wykrytym nowotworem na wcześniejszych etapach choroby ma nawet 100% szansę przeżycia długoterminowego. Dla porównania, dziecko, u którego zdiagnozowano nowotwór w stadium zaawansowanym ma o wiele mniejsze szanse na przeżycie oraz wiąże się to z wyższymi wskaźnikami powikłań występujących po zakończeniu procesu leczenia. Późna diagnoza wydłuża również czas leczenia i dlatego stanowi większe obciążenie finansowe i psychospołeczne, spoczywające na rodzinie dziecka dotkniętego chorobą.

 

Rozpoznawanie właściwych znaków ostrzegawczych nowotworów oraz podejmowanie niezwłocznego działania jest ważnym czynnikiem we wczesnym wykrywaniu choroby u dzieci. Większa świadomość możliwych znaków ostrzegawczych nowotworów wśród lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia, a także w społeczeństwie, może mieć duży wpływ na wynik leczenia. Ponieważ wczesne objawy nowotworów u dzieci są również zwykle niespecyficzne, rodzice powinny zapewnić swoim dzieciom regularne badania lekarskie oraz powinni być uwrażliwieni na wszelkie niezwykłe i utrzymujące się objawy. Powinni być świadomi wagi wczesnego przybycia do lekarza i wizyt kontrolnych do chwili postawienia diagnozy.

 

1. Kowalczyk JR, Dudkiewicz E, Balwierz W, Bogusławska-Jaworska J, Rokicka-Milewska R.. Występowanie nowotworów u dzieci w Polsce w latach 1995-1999. Med Sci Monit. 2002 Sierpień; 8(8): CR587-90 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12165746

2. Krajowy Rejestr Nowotworów - Raporty na podstawie danych Centrum Onkologii http://85.128.14.124/krn/

 

Organizatorzy


Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie   Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie   Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  Project Hope Polska  Klinika Onkologii, Hematologii    i Transplantologii Pediatrycznej  Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali

Patroni medialni


Rynek Zdrowia  Medycyna Praktyczna Termedia  Służba Zdrowia