O nas

 

Project HOPE – The People-to-People Health Foundation


Założona w 1958 r., Fundacja Project HOPE (Health Opportunities for People Everywhere – Możliwości zdrowotne dla ludzi na całym świecie) angażuje się w zapewnienie trwałych rozwiązań problemów zdrowotnych, z misją pomocy ludziom tak, aby potrafili pomóc sobie sami. Wielu osobom Project HOPE kojarzy się z SS HOPE, czyli pierwszym na świecie statkiem-szpitalem pływającym w czasach pokoju, jednak obecnie Project HOPE prowadzi szkolenia medyczne i edukację zdrowotną, a także programy pomocy humanitarnej w ponad 35 krajach.

www.projecthope.org


Zaangażowanie Project HOPE w region Europy Środkowo-Wschodniej zaczęło się w 1974 r. od założenia Polsko-Amerykańskiego Szpitala Dziecięcego. Od tamtej pory, fundacja Project HOPE założyła biura w Bośni, Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Macedonii, Polsce, Rumunii i Serbii, które stanowią bazę administracyjną do rozwoju i realizacji różnorodnych, indywidualnie opracowanych programów edukacyjnych i szkoleniowych w celu poprawy usług zdrowotnych oraz zaspokojenia palących potrzeb medycznych w regionie.


Project HOPE Polska


Fundacja została powołana do życia w 1997 r. Jednak jej historia zaangażowania w kraju zaczęła się w 1974 r., kiedy polskie Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej zaprosiło Project HOPE do Polski w celu udzielenia pomocy na rzecz Polsko-Amerykańskiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. W ciągu ostatnich 36 lat, fundacja Project HOPE zrealizowała programy z zakresu edukacji medycznej dla ponad 6.500 pracowników opieki zdrowotnej w Polsce oraz zapewniła ponad 700 praktyk dla pracowników opieki zdrowotnej z Polski w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych.

www.poland.projecthope.org


Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie


Poprzednio znany jako Polsko-Amerykański Szpital Dziecięcy, stowarzyszony z Uniwersytetem Jagiellońskim, jest największym i najbardziej wszechstronnym ośrodkiem opieki pediatrycznej w południowo-wschodniej Polsce. Szpital dedykowany jest wyłącznie zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych dzieci. Posiada ponad 500 łóżek. Wiodące oddziały szpitalne obejmują Oddział Pediatryczny z Odcinkiem Intensywnej Opieki nad Noworodkami oraz Oddział Onkologiczny zapewniający nowoczesną diagnostykę i leczenie.

www.szpitalzdrowia.pl


Fundacja Bristol-Myers Squibb


Misją Fundacji Bristol-Myers Squibb jest pomoc w zmniejszaniu różnic w dostępie do usług zdrowotnych poprzez wzmocnienie działań pracowników opieki zdrowotnej w środowisku, integrację opieki medycznej i usług wspierających w środowisku, a także mobilizację społeczności lokalnych w walce z chorobami.


Bridging Cancer Care to program Fundacji Bristol-Myers Squibb przyznawania grantów i rozwoju partnerstwa w celu zmniejszenia różnic w diagnozowaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Europie, szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 2007r. przyznawane granty dotyczyły w głównej mierze kilku spraw, obejmujących poprawę wsparcia psychospołecznego dla pacjentów z chorobami nowotworowymi oraz ich rodzin, rozszerzenie szkoleń oraz podniesienie świadomości pośród profesjonalnych i niespecjalistycznych pracowników opieki zdrowotnej, rozwijanie usług w zakresie opieki paliatywnej w obszarach wiejskich oraz edukacja w obszarze raka piersi i badania przesiewowe dla kobiet z grupy ryzyka.

www.bms.com/foundation

Organizatorzy


Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie   Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie   Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  Project Hope Polska  Klinika Onkologii, Hematologii    i Transplantologii Pediatrycznej  Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali

Patroni medialni


Rynek Zdrowia  Medycyna Praktyczna Termedia  Służba Zdrowia