Cel Programu

 

Podstawowym zadaniem w ramach ‘Programu poprawy wczesnego wykrywania i diagnozowania nowotworów u dzieci w Polsce’ jest wzmocnienie roli zespołów podstawowej opieki zdrowotnej, obejmujących lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy rodzinnych i pediatrów oraz pielęgniarki rodzinne, środowiskowe i szkolne w zakresie pediatrycznej opieki onkologicznej, poprzez edukację w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów w Polsce.

 

Głównym celem programu jest zmniejszenie ciężkości przebiegu choroby i umieralności na nowotwory u dzieci poprzez poprawę wczesnego wykrywania i diagnozowania nowotworów u dzieci w pięciu województwach Polski.

 

Szczegółowe cele pozwalające na osiągnięcie głównego obejmują:

Cel 1:  Podniesienie wskaźnika wczesnego wykrywania nowotworów u dzieci 

Cel 2:  Udoskonalenie wiedzy i umiejętności pracowników podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie
           wczesnej diagnostyki nowotworów u dzieci i edukacji społeczeństwa 

Cel 3:  Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie objawów nowotworów u dzieci, 
           a także znaczenia wczesnej diagnozy i podjętego w porę leczenia

 

Program przyczynia się również do budowania relacji pomiędzy specjalistami pierwszego i trzeciego poziomu opieki zdrowotnej (podstawowa opieka zdrowotna i ośrodki onkologiczne) oraz umacniania roli pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej. Nie ma wątpliwości, że lekarze rodzinni i pediatrzy odgrywają ważną rolę w wykrywaniu pierwszych potencjalnych oznak nowotworów i wczesnym skierowaniu do specjalistów. Jednak, aby promować postawę wczesnego szukania pomocy w systemie opieki zdrowotnej, w szczególności społeczeństwo i rodzice powinni posiadać wiedzę na temat rozpoznawania wczesnych oznak nowotworów. Dobrze znanym faktem jest również to, że pielęgniarki i położne rodzinne odgrywają kluczową rolę w promowaniu edukacji zdrowotnej w środowisku, w którym pracują. Wprowadzenie podejścia opartego na pracy zespołowej oraz zaangażowanie pielęgniarek we wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci zmotywuje pielęgniarki do przyjęcia wiodącej roli w edukacji pacjentów/społeczeństwa oraz zmieni podejście i sposób patrzenia na pielęgniarki jako wspierający personel medyczny.

Organizatorzy


Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie   Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie   Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  Project Hope Polska  Klinika Onkologii, Hematologii    i Transplantologii Pediatrycznej  Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali

Patroni medialni


Rynek Zdrowia  Medycyna Praktyczna Termedia  Służba Zdrowia