Od stycznia 2011 roku Fundacja Project HOPE przy współpracy z Kliniką Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie organizuje „Program poprawy wczesnego wykrywania i diagnozowania nowotworów u dzieci w pięciu województwach Polski” oraz koordynuje bezpłatne szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek POZ. W ramach programu  przeszkolono 1262 pracowników podstawowej opieki medycznej, w tym lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy rodzinnych, pediatrów, pielęgniarki środowiskowe, rodzinne i położne oraz pielęgniarki środowiska wychowania i nauczania szkolnego.

 

Efektem tych programu jest nie tylko poszerzenie wiedzy osób biorących udział w szkoleniach, ale także podręcznik pod red. prof. Walentyny Balwierz, zawierający materiały edukacyjne oraz rekomendacje dla lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej odnośnie wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych u dzieci. Publikacja dotyczy szczegółowego postępowania w przypadku stwierdzenia objawów mogących sugerować obecność choroby nowotworowej u dzieci i młodzieży.

 

Pobierz nieodpłatnie materiały edukacyjne oraz rekomendacje dla lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej

 

W pracach nad publikacją udział wzięli eksperci z pięciu wojewódzkich Klinik Onkologii i Hematologii Dziecięcej oraz konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej. Pracom zespołu ekspertów przewodniczyła prof. Walentyna Balwierz, kierownik Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Krakowie. Publikacja została pozytywnie zaakceptowana przez konsultantów krajowych w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej,  medycyny rodzinnej oraz pielęgniarstwa rodzinnego. 

 

W Polsce mniej niż 10% dzieci ma rozpoznany nowotwór w I lub II stopniu zaawansowania, podczas gdy w Europie Zachodniej ponad 25% guzów rozpoznaje się w niezaawansowanej postaci. Eksperci są zgodni – koniecznie trzeba usprawnić system wczesnego wykrywania chorób nowotworowych. Aby tego dokonać niezbędne jest zwiększenie zaangażowania lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej. 

 

W tym celu Fundacja Project HOPE wraz z uznanymi ekspertami z zakresu onkologii i hematologii dziecięcej opracowała merytoryczną treść bezpłatnych szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek POZ w ramach „Programu poprawy wczesnego wykrywania i diagnozowania nowotworów u dzieci w pięciu województwach Polski”. Program finansowany jest z grantu Fundacji Bristol-Myers Squibb, w ramach inicjatywy Bridging Cancer Care™. Organizatorami szkoleń były Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu i Warszawie.

_________________________________________________

 

- Od wielu lat onkolodzy dziecięcy w Polsce leczą dzieci z nowotworami identycznymi metodami, jak w rozwiniętych krajach świata i z podobnymi efektami - obecnie możemy wyleczyć prawie 80% dzieci z rozpoznaniem nowotworu złośliwego, a w przypadku niektórych typów nowotworów - nawet powyżej 90% - mówi prof. Jerzy Kowalczyk, konsultant krajowy w dziedzinie hematologii i onkologii dziecięcej. - Oprócz coraz doskonalszych metod diagnozowania oraz skuteczniejszych metod leczenia dopasowywanych do konkretnego nowotworu i konkretnego pacjenta ważnym elementem składającym się na ostateczny sukces jest odpowiednio wczesne rozpoczęcie leczenia, gdy komórek nowotworowych w organizmie jest jeszcze względnie mało. Wczesne rozpoznanie tych chorób jest uzależnione od umiejętności dostrzegania i analizowania przez lekarzy POZ pewnych początkowych objawów mogących sugerować chorobę nowotworową. Szkolenia organizowane przez Project HOPE oraz przygotowana publikacja mają pomóc w osiągnięciu tego celu. 

_________________________________________________

 

O programie poprawy wczesnego wykrywania i diagnozowania nowotworów u dzieci w pięciu województwach Polski

Program opracowany został w odpowiedzi na potrzeby usprawnienia wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych wieku dziecięcego. Zostali nim objęci lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej z pięciu polskich województw (lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, warmińsko

-mazurskiego oraz wielkopolskiego). Program opracowany został przez Fundację Project HOPE Polska oraz Klinikę Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Dwuletni grant na realizację projektu przyznała Fundacja Bristol-Myers Squibb, w ramach programu Bridging Cancer Care™.


Więcej informacji: www.szybka-diagnoza.org

Od stycznia 2011 roku Fundacja Project HOPE przy współpracy z Kliniką Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie organizuje „Program poprawy wczesnego wykrywania i diagnozowania nowotworów u dzieci w pięciu województwach Polski” oraz koordynuje bezpłatne szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek POZ. W ramach programu przeszkolono 1262 pracowników podstawowej opieki medycznej, w tym lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy rodzinnych, pediatrów, pielęgniarki środowiskowe, rodzinne i położne oraz pielęgniarki środowiska wychowania i nauczania szkolnego.

 

Efektem tych programu jest nie tylko poszerzenie wiedzy osób biorących udział w szkoleniach, ale także podręcznik pod red. prof. Walentyny Balwierz, zawierający materiały edukacyjne oraz rekomendacje dla lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej odnośnie wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych u dzieci. Publikacja dotyczy szczegółowego postępowania w przypadku stwierdzenia objawów mogących sugerować obecność choroby nowotworowej u dzieci i młodzieży.

 

Pobierz materiały edukacyjne oraz rekomendacje dla lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej (na zielono do pobrania link)

 

W pracach nad publikacją udział wzięli eksperci z pięciu wojewódzkich Klinik Onkologii i Hematologii Dziecięcej oraz konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej. Pracom zespołu ekspertów przewodniczyła prof. Walentyna Balwierz, kierownik Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Krakowie. Publikacja została pozytywnie zaakceptowana przez konsultantów krajowych w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, medycyny rodzinnej oraz pielęgniarstwa rodzinnego.

 

W Polsce mniej niż 10% dzieci ma rozpoznany nowotwór w I lub II stopniu zaawansowania, podczas gdy w Europie Zachodniej ponad 25% guzów rozpoznaje się w niezaawansowanej postaci. Eksperci są zgodni – koniecznie trzeba usprawnić system wczesnego wykrywania chorób nowotworowych. Aby tego dokonać niezbędne jest zwiększenie zaangażowania lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej.

 

W tym celu Fundacja Project HOPE wraz z uznanymi ekspertami z zakresu onkologii i hematologii dziecięcej opracowała merytoryczną treść bezpłatnych szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek POZ w ramach „Programu poprawy wczesnego wykrywania i diagnozowania nowotworów u dzieci w pięciu województwach Polski”. Program finansowany jest z grantu Fundacji Bristol-Myers Squibb, w ramach inicjatywy Bridging Cancer Care. Organizatorami szkoleń były Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu i Warszawie.

 

 

- Od wielu lat onkolodzy dziecięcy w Polsce leczą dzieci z nowotworami identycznymi metodami, jak w rozwiniętych krajach świata i z podobnymi efektami - obecnie możemy wyleczyć prawie 80% dzieci z rozpoznaniem nowotworu złośliwego, a w przypadku niektórych typów nowotworów - nawet powyżej 90% - mówi prof. Jerzy Kowalczyk, konsultant krajowy w dziedzinie hematologii i onkologii dziecięcej. - Oprócz coraz doskonalszych metod diagnozowania oraz skuteczniejszych metod leczenia dopasowywanych do konkretnego nowotworu i konkretnego pacjenta ważnym elementem składającym się na ostateczny sukces jest odpowiednio wczesne rozpoczęcie leczenia, gdy komórek nowotworowych w organizmie jest jeszcze względnie mało. Wczesne rozpoznanie tych chorób jest uzależnione od umiejętności dostrzegania i analizowania przez lekarzy POZ pewnych początkowych objawów mogących sugerować chorobę nowotworową. Szkolenia organizowane przez Project HOPE oraz przygotowana publikacja mają pomóc w osiągnięciu tego celu.

 

 

O programie poprawy wczesnego wykrywania i diagnozowania nowotworów u dzieci w pięciu województwach Polski

Program opracowany został w odpowiedzi na potrzeby usprawnienia wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych wieku dziecięcego. Zostali nim objęci lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej z pięciu polskich województw (lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, warmińsko
-mazurskiego oraz wielkopolskiego). Program opracowany został przez Fundację Project HOPE Polska oraz Klinikę Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Dwuletni grant na realizację projektu przyznała Fundacja Bristol-Myers Squibb, w ramach programu Bridging Cancer Care.

Więcej informacji: www.szybka-diagnoza.org

POBIERZ MATERIAŁY EDUKACYJNE I REKOMENDACJE DLA LEKARZY I PIELĘGNIAREK POZ

Okladka mini
 

POBIERZ ULOTKĘ

Ulotka 200
 

POBIERZ PLAKAT

Plakat mini 200
 
 

Organizatorzy


Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie   Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie   Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie  Project Hope Polska  Klinika Onkologii, Hematologii    i Transplantologii Pediatrycznej  Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali

Patroni medialni


Rynek Zdrowia  Medycyna Praktyczna Termedia  Służba Zdrowia